Fysiikan mittaukset


Mekaniikkapallo

Mekaniikassa tutkimuskohteina ovat kinematiikka ja dynamiikka. Kinematiikka tutkii kappaleiden liikkeitä ja tässä voidaan hyödyntää liikeanturia (Ultraäänitutka), valoportteja, vaunurataa tai videokuvaa. Dynamiikan tutkimukset käsittävät erilaisten voimien lakien määrittämistä ja voimien vaikutusten tutkimista.

Mekaniikan mittausideoita.

 

 

 

 

Lämpöoppi

Lämpöopissa tutkimuskohteina ovat esim. nesteiden lämpeneminen, kaasujen tilanmuutokset ja lämpöenergia olomuodonmuutoksissa. Lämpö-opin mittauksissa käytettävät anturit ovat erilaiset kaasulakilämpötila-anturit ja kaasunpaineanturi. Infrapunasäteilyn avulla voidaan määrittää myös lämpötilaa ja lämpökameralla saadaan mielenkiintoista tietoa ympäristöstä.

Lämpöopin mittausideoita.

 

 

 

 

 

 

 

Aaltoliikeäänirauta

 • Äänen nopeus
 • Äänen taajuus
 • Äänen voimakkuus
 • Seisova aaltoliike
 • Valaistusvoimakkuus
 • Valon spetri

 

 

Sähkö ja sähkömagnetismivirta

 • Virtapiirit
 • Ohmin laki
 • Pariston sisäinen resistanssi
 • Sähköteho
 • Magneettikenttä
 • Induktioilmiöt

 

 

Aine ja säteilyspetrometri

 • Spektrien tutkiminen
 • Ionisoivan säteilyn tutkiminen