Lämpöoppi


Esimerkkejä lämpöopin mittauksista

 • Lämpötilan mittaaminen
 • Kaasulait
  • Boylen lakin (pV=vaikio, T=vakio)
 • Ominaislämpökapasiteetti
  • Veden ominaislämpökapasiteetti
 • Olomuodon muutokset
  • Veden ominaissulamislämpö
  • Veden höyrystymislämpö